current page
DÒNG XE
Diavel
HyperMotard
Monster
Streetfighter
Multistrada
Supersport
DesertX

CHỌN DÒNG XE

Monster

Monster

Diavel

Diavel

XDiavel

XDiavel

Panigale

Panigale

Hypermotard

Hypermotard

Supersport

Supersport

Multistrada

Multistrada

Streetfighter

Streetfighter

Scrambler

Scrambler

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.055.000
Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 7.299.000
Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 9.429.000
Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 7.299.000
Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 10.209.000
Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 7.299.000
Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 10.209.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.055.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.251.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 11.551.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.251.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 12.331.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.251.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 12.331.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.254.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.267.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 12.457.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.267.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 13.237.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.267.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 13.237.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.120.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.186.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 12.071.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.186.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 12.851.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.186.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 12.851.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.282.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 5.511.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.170.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.511.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 13.950.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.511.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 13.950.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.282.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 5.251.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 14.183.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.251.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.963.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.251.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.963.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.282.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 5.966.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 12.650.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.966.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 13.430.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.966.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 13.430.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.269.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 14.689.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.269.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 15.664.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.269.000
Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 15.664.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.060.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 15.131.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.060.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 16.106.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.060.000
Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 16.106.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 kms or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 kms* Or 1 year (12 months) 5.269.000
Desmo: 24,000 kms* Or 2 years (24 months) 15.144.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.269.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 16.119.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.269.000
Desmo: 72,000 kms* Or 6 years (72 months) 16.119.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.255.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 15.781.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.255.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 16.756.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.255.000
Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 16.756.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.269.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 15.794.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.269.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 16.769.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.269.000
Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 16.769.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.693.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.748.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 20.008.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.748.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 20.983.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.748.000
Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 20.983.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.023.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.089.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.339.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.089.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.119.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.089.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.119.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.007.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 3.943.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.322.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 3.943.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.102.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 3.943.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.102.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.007.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 3.813.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 12.022.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 3.813.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 12.802.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 3.813.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 12.802.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.200.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.430.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.073.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.430.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.048.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.430.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.048.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.055.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.251.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.682.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.251.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.657.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.251.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.657.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.286.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.784.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 14.957.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.784.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 15.737.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.784.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 15.737.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.124.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 4.621.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 13.792.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 4.621.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 14.572.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 4.621.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 14.572.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.286.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 5.320.000
Desmo: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 16.115.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.320.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 16.895.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.320.000
Desmo: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 16.895.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.380.000
Time Service: 15,000 km* Or 1 year (12 months) 5.723.000
Time Service: 30,000 km* Or 2 years (24 months) 5.723.000
Time Service: 45,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.723.000
Desmo: 60,000 km* Or 4 Years (48 months) 15.061.000
Time Service: 75,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.723.000
Time Service: 90,000 km* Or 6 years (72 months) 5.723.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.282.000
Time Service: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 5.207.000
Desmo: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 19.598.000
Time Service: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 5.207.000
Desmo: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 20.378.000
Time Service: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 5.207.000
Desmo: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 20.378.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 1.893.000
Desmo A: 10,000 km* Or 1 year (12 months) 7.334.000
Desmo B: 20,000 km* Or 2 years (24 months) 10.420.000
Desmo A: 30,000 km* Or 3 Years (36 months) 7.334.000
Desmo B: 40,000 km* Or 4 Years (48 months) 11.200.000
Desmo A: 50,000 km* Or 5 Years (60 months) 7.334.000
Desmo B: 60,000 km* Or 6 years (72 months)  11.200.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 1.893.000
Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 7.137.000
Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 10.353.000
Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 7.137.000
Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 11.133.000
Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 7.137.000
Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 11.133.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng giá dịch vụ (phụ tùng và nhân công)

 
(VND)
First check: 1,000 km or 6 months 2.055.000
Desmo A: 12,000 km* Or 1 year (12 months) 8.003.000
Desmo B: 24,000 km* Or 2 years (24 months) 11.872.000
Desmo A: 36,000 km* Or 3 Years (36 months) 8.003.000
Desmo B: 48,000 km* Or 4 Years (48 months) 12.652.000
Desmo A: 60,000 km* Or 5 Years (60 months) 8.003.000
Desmo B: 72,000 km* Or 6 years (72 months) 12.652.000
*Giá dịch vụ có thể thay dổi tùy vào tình trạng thực tế của xe
Đã bao gồm chi phí nhân công: 650.000 VNĐ. Chưa bao gồm chi phí thay dung dịch sau mỗi 3.000 km.
Tất cả chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.